Өмнөговь


"Говийн чоно 2017" Нүүн шилжүүлэлт

"Говийн чоно 2017"  Гамшгийн хор уршгийг арилгах Олон Улсын дадлага сургуулилт.
Даланзадгад "Нүүн шилжүүлэлт"