Өмнөговь


Хүмүүнлэгийн өдөр

Монгол Улсын Хүмүүнлэгийн өдрийг тэмдэглэн, Сургуулиудын 6-р ангийн хүүхдүүдийг ӨУЗ-д элсүүлэн тангараг өргөх үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа.