Өмнөговь


Өмнөговь Улаан Загалмайн Хороо

Өмнөговь аймгийн Улаан загалмайн Хороо 1960 онд 1039 гишүүн 25 үүртэйгээр анх байгуулагдсан. Өдгөө Улаан Загалмайн Хороо нь -7 хүний бүрэлдэхүүнтэй, Удирдах Зөвлөлийн-9 гишүүн, Хяналтын зөвлөлийн-3 гишүүнтэй.  СДИ, Өсвөрийн улаан загалмайчид, гишүүд дэмжигчид, 16-н  Анхан Шатны Хороотойгоор үндсэн дөрвөн хөтөлбөрийн хүрээнд  үйл ажиллагаагаа явуулж байна.